Zakres działań/Warsztaty strategiczne i kreatywne metodą RECREA

Warsztaty strategiczne i kreatywne metodą RECREA

Metoda RECREA znajduje zastosowanie w całym procesie budowania komunikacji marketingowej – od analizy problemów, przez budowanie fundamentów marki takich jak misja, wizja, pozycjonowanie czy tożsamość marki po narzędziowe rozwiązania kreatywne. Pozwala także na analizę biznesową i podejmowanie decyzji w takich obszarach jak strategia firmy i kluczowe kierunki rozwoju, polityka HR, kształtowanie oferty handlowej, wybór obszarów ekspansji biznesowej, etc.

Kluczowym elementem metody RECREA są warsztaty strategiczne i kreatywne.
U podstawy RECREA leży przekonanie, że przedstawiciele organizacji (lub marki) powinni być aktywnie zaangażowani w proces poszukiwania rozwiązań, ponieważ nikt nie zna i nie rozumie lepiej jej specyfiki i uwarunkowań – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Rola agencji nie ogranicza się jednak do zaplanowania i przeprowadzenia warsztatów. Na podstawie uzyskanych efektów, agencja opracowuje kompleksowe odpowiedzi na potrzeby klientów. To właśnie odróżnia metodę RECREA od tradycyjnego podejścia do warsztatów, w którym rola facylitatora czyli prowadzącego warsztat,  najczęściej kończy się wraz z dostarczeniem warsztatowego podsumowania.

SZCZEGÓŁY

Praca warsztatowa jest podstawowym elementem procesów doradczych i kreatywnych prowadzonych przez Q&A Communications. Wierzymy, że w każdej organizacji kryje się potencjał do generowania pomysłów i rozwiązań, które wyznaczą nowe kierunki rozwoju i będą stanowiły odpowiedz na jej kluczowe potrzeby biznesowe i wizerunkowe.

Praca warsztatowa to praca w grupie. Jej istotą jest wspólne identyfikowanie problemów i znajdywanie rozwiązań. Praca warsztatowa przebiega zadaniowo. Wychodzimy z założenia, że nie zawsze do celu dochodzi się prostą drogą. Czasami trzeba trochę pracy żeby pozornie niezwiązane ze sobą skrawki wiedzy, opinii i pomysłów kreatywnych połączyły się w jedną spójną i tworzącą nowy obraz całość.

Przewodnikiem w tym procesie jest facylitator. Jego rolą jest takie pokierowanie procesem, by pomóc grupie wydobyć potrzebne informacje, znaleźć między nimi powiązania i na tej podstawie wygenerować nowe rozwiązania, pomysły i idee. W efekcie przy wsparciu facylitatora i jego zespołu powstają nowe cele, strategie biznesowe, modele marek, pomysły kreatywne , idee i kierunki taktyczne otwierające nowe horyzonty biznesowe i umożliwiające dalsze działania.

JAK PRZEBIEGA PROCES

1. PRACA PRZEDWARSZTATOWA (RESEARCH) 

Zbieranie koniecznej wiedzy dotyczącej marki, rynku, produktów czy konkurencji 

2. OKREŚLANIE CELU / OCZEKIWAŃ (CALIBRATION)

Precyzyjne definiowanie celu pracy warsztatowej

3. WARSZTATOWANIE (GATHERING, FILTERING, CREATION, SELECTION)

Praca warsztatowa polegająca na analizie informacji, oddzieleniu informacji istotnych od tych, które odwracają uwagę, wyciąganie wniosków i wyzwań, kreowanie rozwiązań i ich selekcja pod kątem określonego celu

4. BUDOWANIE STRATEGII (ADHESION)

Kształtowanie uzyskanych wniosków, idei i pomysłów w kompletne strategie i rozwiązania biznesowe.

W CZYM MOŻE POMÓC METODA RECREA

 • Analiza i identyfikacja problemów biznesowych
 • Analiza słabych i silnych stron firmy
 • Wypracowanie wizji i misji firmy
 • Praca z marką – określenie tożsamości i wartości marki
 • Opracowanie głównych przekazów komunikacyjnych
 • Wypracowanie rozwiązań kreatywnych
 • Przygotowanie planu działań  / założeń kampanii marketingowej

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Zaangażowanie pracowników z różnych działów i obszarów firmy
 • Dopasowanie przebiegu procesu do sytuacji organizacji
 • Wykorzystanie autorskich narzędzi analizy problemów i wypracowywania rozwiązań
 • Wspólne wypracowywanie rozwiązań na warsztacie
 • Wypracowanie strategii jako kontynuacja warsztatów

W mediach

Firma w randze Uniwersytetu czyli employer branding przez edukację.

Od lat działamy w edukacji. Z tym, że nie prowadzimy oficjalnego naboru na studia, ale do pracy. Nie rozdajemy dyplomów, tylko doświadczenie. A indeksy naszych ludzi mają postać profili na LinkedIn. Na co dzień robimy to, co umiemy najlepiej – komunikację; jednak, żeby dostarczać Klientom poziom usług, którego wymagają – musimy uczyć.

http://www.qacommunications.com/pl/blog/firma-w-randze-uniwersytetu-czyli-employer-branding-przez-edukacj/

Social media rządzą (prawie)

Wczoraj odbyły się przedterminowe wybory do brytyjskiej Izby Gmin. Naszą uwagę przykuł jeden z obecnych liderów tamtejszej sceny politycznej, który doskonale potrafi wykorzystać siłę mediów społecznościowych. Mowa o Jeremym Corbynie.

http://www.qacommunications.com/pl/blog/social-media-rzdz-prawie/

Girl power – social media w rękach kobiet

W wielu dziedzinach kobiety ciągle zarabiają mniejsze pieniądze od mężczyzn i mają też mniej do powiedzenia od przedstawicieli płci męskiej. Inaczej sprawa wygląda w sferze, która powstała całkiem niedawno w porównaniu do wielu innych – mowa o social mediach. W nich kobiety radzą sobie wręcz doskonale.

http://www.qacommunications.com/pl/blog/girl-power-social-media-w-rkach-kobiet/

Facebook

Newsletter