Zakres działań/PR Kryzysowy

PR Kryzysowy

Każda organizacja funkcjonująca w otoczeniu społecznym lub biznesowym jest narażona na kryzys. Jako Agencja PR rozumiemy, że produkcja dóbr, świadczenie usług, realizacja zleconych zadań, korzystanie z zewnętrznych funduszy czy nawet sam fakt zatrudniania ludzi - to wszystko obszary, w związku z którymi może pojawić się sytuacja kryzysowa:  nagła, nieoczekiwana, niekorzystna zarówno dla wizerunku firmy jak i jej rynkowej pozycji.

Organizacja w kryzysie może bardzo szybko znaleźć się w centrum zainteresowania mediów, środowiska biznesowego, a także lokalnej społeczności. Kluczowym elementem zapobiegania kryzysom lub minimalizowania związanych z nimi strat wizerunkowych są szybkie i skuteczne działania PR – doradztwem w takich sytuacjach zajmuje się PR kryzysowy.

W ramach komunikacji kryzysowej , nacisk kładziemy na prewencję.Podejmujmy działania w celu wczesnej identyfikacji i neutralizacji możliwych zagrożeń tak, aby uniknąć sytuacji kryzysowych. Przeprowadzamy analizę zasobów i działań Klienta w celu określenia możliwych źródeł zagrożeń. Prowadzimy monitoring mediów w poszukiwaniu wzmianek o Kliencie lub jego branży. Przeprowadzamy audyty przepływu informacji w firmie, doradzamy w kwestii składu i metody działania sztabu kryzysowego, utrzymujemy standby kryzysowy.

Równolegle z działaniami prewencyjnymi przygotowujemy Klientów na ewentualność wystąpienia sytuacji kryzysowej. W tym celu tworzymy szczegółowe procedury kryzysowe, scenariusze wydarzeń oraz wzory oświadczeń i komunikatów prasowych, prowadzimy szkolenia dla pracowników oraz członków kierownictwa z zakresu zarządzania sytuacja kryzysową i wystąpień publicznych, organizujemy symulacje kryzysowe, które pozwalają na przetestowanie nabytych umiejętności i wdrożonych procedur.

W sytuacjach kryzysowych świadczymy usługi doradcze, mające zna celu zminimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej. Rekomendujemy najlepsze działania, tworzymy komunikaty do mediów, umożliwiamy kontakt z kluczowymi dziennikarzami. Cały czas na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji w celu opracowania najbardziej prawdopodobnych scenariuszy działań. Po zażegnaniu sytuacji kryzysowej monitorujemy media pod kątem informacji nawiązujących do sytuacji kryzysowej, analizujemy podjęte działania i formułujemy rekomendacje na przyszłość dotyczące np. działań naprawczych, kampanii społecznych, etc.

 

W mediach

Firma w randze Uniwersytetu czyli employer branding przez edukację.

Od lat działamy w edukacji. Z tym, że nie prowadzimy oficjalnego naboru na studia, ale do pracy. Nie rozdajemy dyplomów, tylko doświadczenie. A indeksy naszych ludzi mają postać profili na LinkedIn. Na co dzień robimy to, co umiemy najlepiej – komunikację; jednak, żeby dostarczać Klientom poziom usług, którego wymagają – musimy uczyć.

http://www.qacommunications.com/pl/blog/firma-w-randze-uniwersytetu-czyli-employer-branding-przez-edukacj/

Social media rządzą (prawie)

Wczoraj odbyły się przedterminowe wybory do brytyjskiej Izby Gmin. Naszą uwagę przykuł jeden z obecnych liderów tamtejszej sceny politycznej, który doskonale potrafi wykorzystać siłę mediów społecznościowych. Mowa o Jeremym Corbynie.

http://www.qacommunications.com/pl/blog/social-media-rzdz-prawie/

Girl power – social media w rękach kobiet

W wielu dziedzinach kobiety ciągle zarabiają mniejsze pieniądze od mężczyzn i mają też mniej do powiedzenia od przedstawicieli płci męskiej. Inaczej sprawa wygląda w sferze, która powstała całkiem niedawno w porównaniu do wielu innych – mowa o social mediach. W nich kobiety radzą sobie wręcz doskonale.

http://www.qacommunications.com/pl/blog/girl-power-social-media-w-rkach-kobiet/

Facebook

Newsletter