Zakres działań/Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

W opinii agencji PR Q&A Communications konsultacje społeczne, i większa otwartość społeczności na dialog społeczny świadczą o potrzebie wymiany informacji przy znaczących inwestycjach.

Polskie społeczeństwo zmieniło się przez ostatnie dekady. Możemy zaobserwować nie tylko wzrost zamożności i poprawę nastrojów konsumenckich. Mamy również do czynienia z lepiej wykształconymi, poszukującymi i reagującymi na informację obywatelami, których charakteryzuje większą dojrzałość i wrażliwość. A także potrzeba wypowiedzi na tematy, które są ważne zmiany w prawie, inwestycje, ingerencje w krajobraz, natężenie ruchu, czy hałas.

Konsultacje społeczne wykorzystują narzędzia marketingu, public relations, social media, interactive oraz reklamę, które – jeżeli uniknie się błędów - pozwalają w sposób zorganizowany prowadzić dialog ze społeczeństwem lub społecznościami. Dają możliwość przedstawienia racji stronom i prowadzą do rozwiązania problemów: zapobiegają konfliktom lub doprowadzają do ich rozwiązania. Konsultacje społeczne wydają się być szczególnie istotne w dobie dialogu i zwiększonej świadomości obywatelskiej.

W agencji PR Q&A Communications prowadzimy konsultacje w oparciu o trzyetapowy proces dochodzenia do konsensusu. Pierwszym krokiem w procesie konsultacji społecznych  jest analiza zagadnienia w oparciu o istniejące dane, ale również zdobycie informacji od interesariuszy projektu. Odbywa się to poprzez zastosowanie różnorodnych narzędzi, począwszy od e-konsultacji, sondaży, kwestionariuszy opinii, czy badania telefonicznego, skończywszy na sondach ulicznych, grupach fokusowych, IDI-ach, czy rozmowach.

Kolejnym krokiem w procesie jest briefing etap, na którym zaczynamy kontaktować się z liderami opinii, publicystami, politykami,  osobami mającymi wpływ na to, co myślą inni. Grupy opinion leaders są starannie analizowane i dobierane w zależności od specyfiki danego projektu. Etap służy doprecyzowaniu podejścia do zagadnienia, zmianie akcentów, jeżeli okaże się to konieczne i skonsultowaniu podejścia z istotną grupą, od które w dużej mierze zależy opinia o przedsięwzięciu, czy projekcie.

Dialog, trzeci etap konsultacji społecznych, jest momentem, w którym angażujemy możliwie szeroką grupę interesariuszy, wdrażając szeroki zestaw narzędzi, które służą nie tylko przekazaniu informacji, ale przede wszystkim wymianie opinii, naświetleniu przedmiotu konsultacji, edukacji, rozwianiu mitów i finalnie osiągnięciu konsensusu niezbędnego do realizacji konsultowanego zamierzenia.

Proces konsultacji społecznych jest czasochłonny, częściowo regulowany przez Ustawodawcę (konsultacje w samorządzie i rządzie) i wymaga starannego planowania oraz odpowiedniego przygotowania zarówno zasobów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Agencja marketingowa i PR Q&A Communications przeprowadziła z sukcesem konsultacje społeczne kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych w branży energetycznej na terenie całej Polski.

W mediach

Firma w randze Uniwersytetu czyli employer branding przez edukację.

Od lat działamy w edukacji. Z tym, że nie prowadzimy oficjalnego naboru na studia, ale do pracy. Nie rozdajemy dyplomów, tylko doświadczenie. A indeksy naszych ludzi mają postać profili na LinkedIn. Na co dzień robimy to, co umiemy najlepiej – komunikację; jednak, żeby dostarczać Klientom poziom usług, którego wymagają – musimy uczyć.

http://www.qacommunications.com/pl/blog/firma-w-randze-uniwersytetu-czyli-employer-branding-przez-edukacj/

Social media rządzą (prawie)

Wczoraj odbyły się przedterminowe wybory do brytyjskiej Izby Gmin. Naszą uwagę przykuł jeden z obecnych liderów tamtejszej sceny politycznej, który doskonale potrafi wykorzystać siłę mediów społecznościowych. Mowa o Jeremym Corbynie.

http://www.qacommunications.com/pl/blog/social-media-rzdz-prawie/

Girl power – social media w rękach kobiet

W wielu dziedzinach kobiety ciągle zarabiają mniejsze pieniądze od mężczyzn i mają też mniej do powiedzenia od przedstawicieli płci męskiej. Inaczej sprawa wygląda w sferze, która powstała całkiem niedawno w porównaniu do wielu innych – mowa o social mediach. W nich kobiety radzą sobie wręcz doskonale.

http://www.qacommunications.com/pl/blog/girl-power-social-media-w-rkach-kobiet/

Facebook

Newsletter